بایوکم فرانسه

مقایسه محصولات (0)


ال سیستئین

ال سیستئین

این محصول دیگر به فروش نمیرسداین صفحه به عنوان آرشیو نگهداری می شوداِل سیستئین به صورت پودر سفید رنگ..

ال فنیل آلانین

ال فنیل آلانین

این محصول دیگر به فروش نمیرسداین صفحه به عنوان آرشیو نگهداری می شوداِل فنیل آلانین یک اسید آمینه آرو..

ان هگزان

ان هگزان

اِن هگزان که به نام های "N-هگزان" و یا "نرمال هگزان" نیز شناخته می شود، یک مایع بی رنگ، با بوی ..

اوره

اوره

اوره که به نام کاربامید نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب شیمیایی غیرآلی با فرمول شیمیایی NH2CO.NH2 است. ا..

اوره فسفات

اوره فسفات

اوره فسفات یک ترکیب آلی از کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و فسفات است. فرمول شیمیایی آن CH4N2O.H3PO4..

450,000 تومان

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل

ایزوپروپیل الکل که به نام های "ایزوپروپانول"، "دو پروپانول" و یا "دی متیل کاربیونل" شناخته می شود، ی..

برمو تیمول بلو

برمو تیمول بلو

برم تیمول بلو که با نام های بروموتیمول سولفون فتالین و BTB نیز شناخته می شود یک معرف یا شناساگر pH م..

185,000 تومان

برمو فنل بلو

برمو فنل بلو

برموفنل بلو یک شاخص pH، مُعرف و نشانگر رنگ می باشد که میتوان آنرا با اضافه کردن مقداری بُرم&nbs..

1,162,000 تومان

برموکروزول گرین

برموکروزول گرین

برموکروزول گرین یا برموکروزول سبز به عنوان یک شاخص pH، در تیتراسیون ها و رشد میک..

بوراکس

بوراکس

بوراکس یا پودر بوراکس که با نام هایی مانند "سدیم بورات" یا "سدیم تترابورات" یا "دی سدیم تترابور..

650,000 تومان

دی سدیم هیدروژن فسفات

دی سدیم هیدروژن فسفات

دی سدیم هیدروژن فسفات، که به نامهای "دی سدیم فسفات DSP" یا "سدیم هیدروژن فسفات" نیز شناخته می شود یک..

دی سوربیتول

دی سوربیتول

دی سوربیتول یک قند دارای گروه عاملی الکلی است که معمولا آنرا جایگزین قند نیز می دانند. دی سوربیتول م..

سدیم بورهیدرید

سدیم بورهیدرید

سدیم بورهیدرید که به نام "سدیم تترا هیدرو بورات" نیز شناخته می شود، یک ترکیب غیرآلی، با فرمول NaBH4 ..

1,918,000 تومان

سدیم بی کربنات

سدیم بی کربنات

سدیم بی کربنات یا سدیم هیدروژن کربنات، که به عنوان جوش شیرین نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب شیمیایی با ..

850,000 تومان

سدیم نیترات

سدیم نیترات

سدیم نیترات یک ترکیب شیمیایی با فرمول NaNO3 بوده و از لحاظ ظاهری پودری سفید رنگ و حلال در آب اس..

550,000 تومان

نمایش 16 تا 30 از 66 (5 صفحه)