سیستم های فیلتراسیون

سیستم های فیلتراسیون از قبیل کاغذ صافی های ساده و بدون خاکستر ، ممبران فیلترها ، فیلتر های سرنگی ، کاغذ های کارتوش و ست های فیلتراسیون شیشه ای و فلزی می باشد.
شرکت ستاره آزمون این اقلام را از بهترین کمپانی های تولید کننده با بالاترین کیفیت نظیر Jetbiofil ، CHM Lab ، whatman ، و S&S فراهم و ارائه می نماید.

تصحیح جستجو