هامیلتون

مقایسه محصولات (0)


سرنگ هامیلتون 80300

سرنگ هامیلتون 80300

10µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesثابت - Cemented Needleنوع سوزن - Needle..

260,000 تومان

سرنگ هامیلتون 80330

سرنگ هامیلتون 80330

10µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesقابل تعویض - Removable Needleنوع سوزن - ..

368,000 تومان

سرنگ هامیلتون GC دو میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

سرنگ هامیلتون GC دو میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

2µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type7000Syringe Seriesقابل تعویض - Knurled Hubنوع سوزن - ..

395,000 تومان

سرنگ هامیلتون GC نیم میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

سرنگ هامیلتون GC نیم میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

0.5µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type7000Syringe Seriesقابل تعویض - Knurled Hubنوع سوزن..

650,000 تومان

سرنگ هامیلتون GC پنج میکرولیتر سوزن نوک تیز ثابت

سرنگ هامیلتون GC پنج میکرولیتر سوزن نوک تیز ثابت

5µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesثابت - Cemented Needleنوع سوزن - Needle..

250,000 تومان

سرنگ هامیلتون GC یک میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

سرنگ هامیلتون GC یک میکرولیتر سوزن نوک تیز قابل تعویض

1µL - GCVolumeMicroliterSyringe Type7000Syringe Seriesقابل تعویض - Knurled Hubنوع سوزن - ..

390,000 تومان

سرنگ هامیلتون HPLC ده میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

سرنگ هامیلتون HPLC ده میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

10µL - HPLCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesثابت - Cemented Needleنوع سوزن - Need..

250,000 تومان

سرنگ هامیلتون HPLC صد میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

سرنگ هامیلتون HPLC صد میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

100µL - HPLCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesثابت - Cemented Needleنوع سوزن - Nee..

340,000 تومان

سرنگ هامیلتون HPLC پنجاه میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

سرنگ هامیلتون HPLC پنجاه میکرولیتر سوزن نوک تخت ثابت

50µL - HPLCVolumeMicroliterSyringe Type700Syringe Seriesثابت - Cemented Needleنوع سوزن - Need..

285,000 تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)